Çalışanların Zorunluluktan Dolayı Katlanmak Zorunda Kaldığı 7 İşveren Tipi

Calisanlarin Zorunluluktan Dolayi Katlanmak Zorunda Kaldigi 7 Isveren Tipi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de işsizlik rakamları her geçen gün artıyor ve sahip olduğunuz işte de kalmanız oldukça zorlaşıyor. Çünkü işsizlikten dolayı, sizin şu an sahip olduklarınızın altında sizin işinizi yapacak yığınla insan bulunmaktadır.

Gelin hep birlikte, çalışanlarını, olumsuzluklar yoluyla zorunluluğa mahkum eden 7 işveren tipine göz atalım.

1. “Dışarıda Bir Yığın İşsiz Var İşinin Kıymetini Bil” Diyen İşveren Tipi

Bu tipler, iş saatlerinizin uzunluğundan, çalışma ortamınızdan, yöneticinizden veya maaşınızın düşüklüğünden şikayet ettiğinizde, en büyük silah olarak işsizlik oranının büyüklüğünü kullanarak tehdit eder ve her türlü haksızlığı yapar böylece. Eğer yaşınız ilerlemiş, çocuklarınızın eğitim hayatı devam ediyor veya taksitli yükümlülükler altına girmişseniz, bu baskıyı daha ağır hissedersiniz.

2. Verdiği Ücreti Kendi Gözünde Büyüten ve Bir Süre Sonra Buna İnanan İşveren Tipi

Size verdiği ücretle, belki 1, belki 3 gün geçiremeyecek olmalarına rağmen, rakamı gözlerinde büyütüp ve buna da inanırlar. Zam istemeyi unutun, bu tipler sizin maaşınızı, ekmek, su ve birkaç yan ürünle nasıl hayatta kalabileceğinizi ince detayına kadar hesaplayıp öyle belirlerler.

3. “Bizim Paramız Bereketlidir.” Diyen İşveren Tipi

“Helalinden kazanılan para bereketlidir.” Olgusunu kötü anlamda kullanarak, sizin maaşınızın muadil işler veya piyasanın altında olmasına boş anlamlar yüklemeye çalışırlar. Aslında yaptıkları, açıkça sahtekârlık ve dini veya iyi duyguları kötüye kullanarak çalışanı istismar etmektir.

4. Yaşlanan Veya Tazminatı Yüksek Olan Çalışanı Yıldırmaya Çalışan İşveren Tipi

Modern dünyada her ne kadar yeterli olmasa da, son yıllarda çalışanların kanuni hakları son derece artmıştır. Bu sayede, çalışanlar işverenler karşısında bazı güvenceler edinmiştir. Bunlardan birisi de iş akdi feshinde, işverenin ödemesi gereken tazminattır. Bir iş yerinde çalışma süreniz ne kadar fazla ise, tazminat bedeliniz de o kadar fazla olur. Bu durumu kendi lehine kullanmak isteyen bazı işverenler, yaşlanan veya uzun süreli çalışanları yenileri ile değiştirmeye çalışırlar. Bu gibi durumlarda en iyi çözüm; çalışanın kendi isteği ile işten ayrılmasını sağlamaktır.

Çalışanın işten ayrılmasına zorlamanı en basit yolu; gereksiz iş yığını, gereksiz raporlama, baskı, işi dışında başka yükümlülükler yükleme, topluluk önünde azarlama ve küçük düşürme gibi kötü uygulamalar ile çalışanı yıldırmaktır. Bu tip bir işvereniniz var ise, mobbing’in artık suç olduğunu bilin ve bağlı bulunduğunuz resmi çalışma bürolarına başvurun.

5. Duyguları Kullanarak Adaletsizlik Yapan İşveren Tipi

Biz insanları, diğer canlılardan ayıran en belirgin özellik duygularımızın olmasıdır. Türkiye toplumu iyi ve dini duyguların yoğun olduğu bir toplumdur. Ne yazık ki çoğu zaman, bu duygularımızın kurbanı oluruz.

İyi ve dini duyguları kullanan ve suiistimal eden işverenler, dinin reddettiği bir şekilde kendilerine boş akla hayale gelmeyecek misyonlar yükleyerek, sizi modern ve gönüllü köle yaparlar. Verdikleri düşük ücreti bile velinimet göstererek, aslında çalıştığın yerin çok iyi hizmetler yaptığını ve kazanılanı çok hayırlı işlerde kullandığını iddia ederler. Ama ne hikmetse, hiçbir zaman sizin yaşadığınız getto da hayırlı hizmetleri yapma adına bulunmak istemezler.

6. Özel Hayatınızı Kontrol Altına Almak İsteyen İşveren Tipi

Sürekli kontrol ve yönlendirmeler ile gerçekleri görüp, olaylara başka pencereden bakmamanızı sağlayacak argümanlara kapılmamanız için, sürekli sizi kontrol edip, size ilgi gösterdiği algısı oluştururlar. Gerçekte olan, sizi kontrol altında tutup biat etmekten çıkmamanızı sağlamaktır.

7. Ayrımcılık Yapan İşveren Tipi

Tarih MolcomX, Nelson Mandela, Martin Luther King vb. aydınların ayrımcılık ve ırkçılığa karşı yaptıkları mücadele ve başarıları yaza dursun, ne yazık ki bundan 50 yıl önceki kadar olmasa bile hala ayrımcılık yapan birey ve toplumlar mevcuttur.

İşverenler içerisinde de, çalışanlarını ırkından (kürt, ermeni, roman), inancından veya bağlı bulunduğu mezhebinden dolayı, ayrımcılık yapanlar bulunmaktadır. Ayrımcılık, hak yenmesi, hak ettiği göreve getirilmeme, kötü işlerde çalıştırılma ve en kötüsü aşağılanmadır. İşyerinizde ayrımcılığa tabi tutulan değilseniz bile, ayrımcılığa hedef olanlara destek olmalısınız, bu insanlık görevidir. Unutmayınız!!!

Yukarıda not edilmeyen, çalışanların zorunluluğunu kullanan işveren tipleri var ise, aşağıdaki formumuzdan ilave edebilirsiniz.

Yazar: Tunç Karabayır

Bir Yorum Yaz